CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024
Thứ năm 20/06/2024 15:50

Chiều ngày 19/6/2024, tại huyện Tây Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với ban dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo huyện Tây Sơn, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy.

6 tháng đầu năm 2024, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Dân vận cấp ủy các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận với trọng tâm là thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; phát huy vai trò công tác dân vận trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân để lắng nghe và giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của Nhân dân ngay từ địa phương, cơ sở, 6 tháng đầu năm 2024, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh đã đối thoại với Nhân dân 570 cuộc; các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức tiếp 1.693 lượt/2.233 người/1.562 vụ việc; tiếp nhận, xử lý 2.472 đơn thư, đã giải quyết trên 90% đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; biểu dương, nhân rộng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 614 mô hình “Dân vận khéo”.

Đ/c Lê Bình Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của huyện với đại biểu dự Hội nghị

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, hội viên, đoàn viên; các phong trào, cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu và có sự lan tỏa; phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, 6 tháng đầu năm 2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức 72 cuộc giám sát tại 106 đơn vị; tổ chức 19 Hội nghị phản biện xã hội; lấy ý kiến góp ý đối với 222 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận đã có sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn. Ban dân vận cấp ủy các cấp đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trên địa bàn; kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; tổ chức 99 cuộc kiểm tra, giám sát đối với trên 100 địa phương, đơn vị...

Tại Hội nghị các đồng chí đại biểu đã chia sẻ, giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực tiễn công tác dân vận của các địa phương. Đồng thời nhìn nhận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian đến.

Đ/c Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đánh giá cao và ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác dân vận, đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng địa phương và của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo thời gian đến Ban Dân vận cấp ủy các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác dân vận; thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, hướng về cơ sở, sát hội viên, đoàn viên và Nhân dân, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội; phát huy vai trò làm chủ, chủ thể của Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, bức xúc của Nhân dân ngay từ địa phương, cơ sở; nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là những lĩnh vực Nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh, để tham mưu cấp ủy chỉ đạo, dự báo, định hướng, hướng dẫn cụ thể về công tác dân vận trên địa bàn...

                                                                                      Minh Lực