CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và học tập Chuyên đề năm 2024 - 2025
Thứ hai 15/04/2024 10:30

Chiều ngày 12/4/2024, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 - 2025 và phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có 68 cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ, qua 03 năm triển khai thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Hằng năm, bằng nhiều hình thức khác nhau, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa của Trung ương và các Chuyên đề năm của Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ, ban hành Kế hoạch làm theo Bác với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên về thực hiện học tập, làm theo Bác luôn được quan tâm, chú trọng.

Kết quả qua 03 năm có 97,5% cán bộ, đảng viên và 96,2% quần chúng tham gia học tập. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa và Chuyên đề hàng năm đã giúp cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, học tập nâng cao trình độ, năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ hằng năm của cơ quan; góp phần thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ghi nhận những thành tích đạt được, Đảng ủy đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Các tập thể, cá nhân được Đảng ủy tặng Giấy khen

Trong Chương trình Hội nghị, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 - 2025 của Đảng bộ tỉnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung”phát động hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lộc, Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo nội dung Chuyên đề năm 2024 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đảng bộ cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền sâu rộng nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức sáng tạo, đổi mới; triển khai nghiên cứu, phổ biến các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII), góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Chí Sĩ