CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I/2024
Thứ ba 02/04/2024 15:29

Chiều 1/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 70 điểm cầu trong cả nước với trên 2.000 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Định có các đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Dự Hội nghị còn có lãnh đạo, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ/Phòng Chính trị: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bình Định

Báo cáo tại Hội nghị nêu, trong quý I, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, nỗ lực hoàn thành công việc được giao, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng. Một số kết quả nổi bật là: Kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước; tích cực tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và có một số cách làm hiệu quả trong tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng; kịp thời trao đổi, giải đáp góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng...

Tại Bình Định, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ban tổ chức cấp ủy cấp huyện với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, tích cực bám sát kế hoạch đề ra, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng. Nổi bật là tham mưu việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2023 chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, thực chất và hiệu quả. Tích cực tham mưu triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Trung ương. Chủ động tham mưu, cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ; tham mưu thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, nhất là cán bộ không đủ tuổi tái cử theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tham mưu, thực hiện tốt công tác cán bộ. Coi trọng công tác tham mưu phát triển đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh...

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Đồng chí Mai Văn Chính - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị (Ảnh: xaydungdang.org.vn)

Trong quý II, công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai các đề án, nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tiểu ban phục vụ Đại hội XIV của Đảng và cấp ủy các cấp giao; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ...

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính trao đổi làm rõ các nội dung kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, đồng thời đề nghị cấp ủy, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương bám sát 6 nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương đề ra để triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quý II/2024.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 137-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 138-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

THIÊN TRÚC