CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Chủ nhật 28/01/2024 15:48

Ngày 25/01/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Huỳnh Huyện - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thị Bích Ly - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Chí Công - Chuyên viên Công đoàn viên chức tỉnh.

Hội nghị đã thông qua các Báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Trong năm 2023, Lãnh đạo Cơ quan phối hợp với Chi ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; quan tâm, chăm lo đời sống, đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức Cơ quan; kịp thời ghi nhận, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ... Qua đó, đã tạo không khí thi đua tích cực, sôi nổi, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, công chức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban và các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023. Bên cạnh đó, năm 2023, đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa và các hoạt động nhân đạo từ thiện do các cấp phát động như: Tham gia cùng Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh hỗ trợ xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Thạnh; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn với số tiền 50.000.000 đồng và tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách trị giá 10.000.000 đồng; thường xuyên thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Hoài Châu (thị xã Hoài Nhơn); đóng góp 20.000 đồng/người/tháng vào Quỹ khuyến học cơ quan; tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ mái ấm Công đoàn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Toàn (huyện An Lão)... Trong năm 2023, Công đoàn cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Công đoàn Viên chức tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, 2 đoàn viên Công đoàn được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh ký kết, đăng ký phong trào thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về phương hướng và các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ly - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ quan phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết, đăng ký phong trào thi đua năm 2024.

                                                                                                    Ngọc Hiền