CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Quy định 02-QĐ/TU tại thị xã Hoài Nhơn
Thứ ba 23/01/2024 10:06

Sáng ngày 20/1/2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình lãnh đạo cấp tỉnh phụ trách địa bàn thị xã và xã, phường theo Quy định số 02-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2023 các cán bộ được phân công đã chủ động làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương bằng hình thức trực tiếp, gián tiếp nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy địa phương về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; nắm bắt, theo dõi tình hình đời sống, tâm trạng của Nhân dân, mối quan hệ giữa Nhân dân với hệ thống chính trị ở cơ sở, qua đó kịp thời tiếp thu, nắm bắt những thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của địa phương để giải thích hoặc phản ánh kịp thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Với những cách làm phù hợp đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng thị xã Hoài Nhơn ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận những kết quả đạt được trên các hoạt động kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của thị xã và các xã, phường, góp ý về các nội dung thực hiện theo Quy định số 02-QĐ/TU, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong việc thực hiện Quy định số 02-QĐ/TU tại địa bàn thị xã Hoài Nhơn, trong đó đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí cán bộ tỉnh phụ trách địa bàn, sự phối hợp của Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn, giữa các cấp ủy địa phương với các cán bộ của tỉnh được phân công theo dõi địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Giờ nhấn mạnh, trong năm 2024 các cán bộ theo dõi địa bàn cần tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, tham gia góp ý đề xuất các giải pháp để thực hiện có kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024; tham gia đầy đủ các cuộc họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường để theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa bàn được phân công; hướng dẫn kiểm tra đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của đảng ủy và cấp ủy cấp trên vào nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn và đảng ủy các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cán bộ phụ trách, theo dõi địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 02; theo dõi kiểm tra, khảo sát nguồn, giao cho cấp ủy chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024; tập trung rà soát, bổ sung nhân sự quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo theo quy định. Cấp ủy các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cán bộ theo dõi địa bàn trong làm việc, trao đổi thông tin liên quan, tạo điều kiện để cán bộ theo dõi địa bàn làm việc với cơ sở để nắm bắt tình hình theo dõi địa bàn để báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

THIÊN TRÚC