CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động năm 2024
Thứ năm 18/01/2024 09:01

Chiều ngày 17/01/2024, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp cùng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở cơ quan tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2024, nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và các đồng chí trong lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2023, báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2023, báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, báo cáo công khai tài chính năm 2023, dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan trong năm 2023, nhất là đã tham mưu giúp cấp ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; phối hợp phục vụ tổ chức các đoàn công tác của tỉnh sang thăm, làm việc nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị kết hợp xúc tiến đầu tư tại các nước Đức, Nhật Bản, Italia, Hoa Kỳ và Canada; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; góp phần cùng các cơ quan, đơn vị tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp; công tác hành chính, tổ chức; công tác lưu trữ, cơ yếu, công nghệ thông tin và công tác tài chính, quản trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng lên, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Năm 2024, là năm bản lề, quyết định việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp, công tác phục vụ, nhất là tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh; tham mưu sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy của Văn phòng đúng theo Quy định 137 của Ban Bí thư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, dự án công nghệ thông tin, ứng dụng mạnh mẽ việc chuyển đổi số trong công việc, nâng cao tinh thần cảnh giác, đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo vệ an toàn trụ sở cơ quan ...

Sau một buổi làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua các báo cáo và quyết nghị 07 chỉ tiêu cơ bản và 04 nhiệm nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phấn đấu xây dựng Đảng bộ, cơ quan, Công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự loại xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao tặng Giấy khen của CĐVC tỉnh cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023

Đồng chí Nguyễn Phương Nhân – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ trao tặng Giấy khen của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy  cho các cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023

Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023: Trao tặng Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể phòng: Tổng hợp, Hành chính; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 cá nhân; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã trao tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 12 cá nhân và Giấy khen cho 02 tập thể phòng: Hành chính, Tài chính đảng và 09 cá nhân; trao tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn./.

Bích Ngọc - VPTU