CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
Thứ năm 18/01/2024 08:56

Ngày 16/01/2024, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024. Hội nghị do đồng chí Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan và đồng chí Trần Tuấn Kiệt - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan chủ trì. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh dự Hội nghị.

 

Lãnh đạo các Phòng của Cơ quan ký kết, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2024

 

Hội nghị đã thông qua các Báo cáo: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua và kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023, Báo cáo Quy chế dân chủ trong hoạt động của Cơ quan năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Báo cáo tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 và Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024.

Trong năm 2023, Lãnh đạo Cơ quan phối hợp Chi ủy Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan công tác kiểm tra, giám sát và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cụ thể, năm 2023, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu giúp UBKT Tỉnh ủy phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tham mưu, thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức đảng và 06 đảng viên (tăng 200% số tổ chức đảng và 500% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2022); kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 12 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu, chi ngân sách và thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 04 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 03 tổ chức đảng và 10 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giải quyết tố cáo đối với 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên; thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; hoàn thành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập đối với 39 đồng chí thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; làm tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới theo Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư. Trong năm 2023, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Công đoàn Cơ quan và 02 đoàn viên Công đoàn được Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc.

 

Đồng chí Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan tặng giấy khen cho các tập thể Phòng của Cơ quan.

 

Nhằm ghi nhận những thành tích của các tập thể phòng, các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan trong năm 2023, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã khen tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 05 cá nhân; 04 tập thể Phòng được tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 26 cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” và được tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan tặng giấy khen đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 09 đoàn viên.

Đồng chí Lê Thị Vinh Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Thủ trưởng Thường trực cơ quan tặng giấy khen cho các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về phương hướng và các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2026. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan phát động phong trào thi đua và lãnh đạo các Phòng ký kết, đăng ký danh hiệu thi đua năm 2024.

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiến hành các công tác chuẩn bị thực hiện Đại hội Đảng các cấp, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xác định chủ đề hoạt động trọng tâm là “Tăng cường trách nhiệm công tác tham mưu, chấp hành nghiêm các quy định, quy chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” và đề ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2024.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, người lao động cơ quan đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm trong năm qua và có giải pháp cụ thể để khắc phục; tiếp tục tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề của năm 2024, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định  về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong công tác thanh tra, kiểm toán; đồng thời bám sát chủ đề hoạt động, tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Thanh Vân