CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá xe ô tô
Thứ hai 18/09/2023 14:23

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá để tổ chức bán đấu giá tài sản xe ô tô biển kiểm soát 77A-000.41.