CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô
Thứ sáu 15/09/2023 10:04

Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản xe ô tô biển kiểm soát 77A-000.93.

Chi tiết xem tại đây!