CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 – 12/9/2022)
Thứ ba 13/09/2022 09:00

Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều hình thức đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cơ yếu.

Ngày 12/9/1945, Tổ chức Cơ yếu đầu tiên được thành lập. Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Cơ yếu Việt Nam đã và đang có những đóng góp tuy thầm lặng nhưng rất to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; đáp ứng kịp thời yêu cầu bảo đảm bí mật, chuyển và tải chính xác nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và các ngành, các cấp trong mọi tình huống, đánh bại mọi âm ưu, thủ đoạn thu tin mã thám của đối phương.

Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu (12/9/1945 - 12/9/2022) là dịp để cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua, phát huy truyền thống "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo", tạo động lực để ngành Cơ yếu Việt Nam viết tiếp trang sử hào hùng trong tình hình mới hiện nay.

Thời gian qua lực lượng cơ yếu các hệ trong toàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức, triển khai hệ thống mật mã, hướng dẫn sử dụng phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị nghiệp vụ cơ yếu và luôn bảo đảm các tiêu chí: bí mật, chính xác, kịp thời; góp phần phục vụ tốt công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp.Trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ làm công tác cơ yếu các hệ toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang mà Đảng và Nhà nước giao trong thời gian tới.

Thanh Hoài – VPTU