CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Thứ năm 14/12/2023 16:42

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn "Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV". Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.