CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Hiệu quả từ công tác xây dựng Đảng ở huyện Vĩnh Thạnh
Thứ năm 12/05/2022 15:39

Thời gian qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, đại dịch COVID-19; nhưng với sự quyết tâm cao và nỗ lực phấn đấu, huyện Vĩnh Thạnh đã vượt qua những khó khăn, đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Với sự quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng đạt những kết quả quan trọng.

Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nên trong 5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình cơ sở đảng. Giai đoạn 2016-2021, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay toàn huyện có 50 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 117 chi bộ trực thuộc và 2.632 đảng viên.

Trung tâm hành chính ở huyện Vĩnh Thạnh ngày càng khang trang, sạch đẹp

Để đạt được những kết quả đó, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ bám sát xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với các tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng nhằm từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Một yếu tố làm nên thành công của công tác xây dựng Đảng ở Vĩnh Thạnh là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã kịp thời xây dựng và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy, phân công Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các đảng bộ và chi bộ trực thuộc Huyện ủy, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành lập 9 tổ công tác, mỗi tổ từ 4 - 6 thành viên. Hằng tháng, từng thành viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ ở các thôn, làng để nắm bắt thực tiễn, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phân công phụ trách nhóm hộ gia đình.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường đảm bảo đúng quy định và theo kế hoạch đề ra; đánh giá sát, đúng tình hình, biểu dương kịp thời những đơn vị làm tốt, đồng thời uốn nắn những tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế khuyết điểm, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng. Việc duy trì nề nếp sinh hoạt đảng cũng rất quan trọng. Đa số chi bộ đã thực hiện đủ 6 nội dung trong một cuộc họp chi bộ theo Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương.

Chuyên viên Ban tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh kiểm tra, rà soát hồ sơ đảng viên

Một kết quả quan trọng khác là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Bộ mặt nông thôn và đô thị được khởi sắc, ngày càng văn minh, hiện đại. Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo cho biết: “Xã Vĩnh Hảo có 911 hộ với 3.338 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 11,2%. Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, xã được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới về đích năm 2025. Đến cuối năm 2021 xã đạt được 14/19 tiêu chí. Hàng năm tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 5-7%, năm 2020 tỉ lệ hộ nghèo còn 41,27%”.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện  ủy Vĩnh Thạnh Đinh Thị Nơk, về công tác chính trị, tư tưởng thì tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đạt trên 97%. Các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện luôn tăng cường việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh luôn chú trọng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số được nâng lên nhiều qua từng năm. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. 5 năm qua toàn huyện đã kết nạp được 540 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó 204 đảng viên là người dân tộc thiểu số. 100% các thôn, làng, khu phố, các cơ quan, đơn vị đều có đảng viên và tổ chức đảng.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Đinh DRin cho hay: “Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp. Hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số khuyết điểm hạn chế tại một số cấp ủy. Vì vậy, chúng tôi quyết tâm khắc phục những hạn chế đó trong giai đoạn 2020-2025”.

THIÊN TRÚC